Domy

Zasiedzenie nieruchomości – czym jest i jakie warunki trzeba spełnić?

• Zakładki: 59


Zasiedzenie nieruchomości jest instytucją prawną, które w Polsce znana jest od XIII wieku. Zasiedzenie ma w pewien sposób wynagradzać osoby, które przez wiele lat dbały o nieruchomość lub ruchomość, jak o swoją własność, inwestując własne środki finansowe w utrzymanie tejże ruchomości. Czym jest zasiedzenie nieruchomości, jakie warunki muszą być spełnione, by mówić o zasiedzeniu i z jakimi konsekwencjami zasiedzenie nieruchomości wiąże się dla poprzedniego i nowego właściciela?

Jakie nieruchomości można zasiedzieć?

Zasiedzenie nieruchomości możliwe jest w przypadku gruntów, budynków i lokali. W przypadku zasiedzenia praw własności budynku możliwe jest ono tylko z jednoczesnym zasiedzeniem praw własności gruntu, na jakim budynek się znajduje. Gdy dochodzi do zasiedzenia gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie, samoistny właściciel staje się właścicielem zarówno gruntu, jak i budynków znajdujących się na jego terenie. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest również zasiedzenie służebności gruntowej.

Zasiedzenie lokalu możliwe jest tylko w sytuacji, gdy jest on wyodrębniony w sensie prawnym. Niemożliwe jest więc zasiedzenie jednego pokoju lub innego pomieszczenia – możliwe jest wyłącznie zasiedzenie całego mieszkania czy lokalu użytkowego.

Zasiedzenie nieruchomości – kto i w jaki sposób może zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzenie nieruchomości to jeden ze sposobów nabycia praw własności gruntu, budynku bądź lokalu. Zasiedzenia może dokonać osoba fizyczna lub osoba prawna. Aby można było uznać zasiedzenie nieruchomości, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • samoistne posiadanie nieruchomości
  • ciągłość posiadania (przepisy przewidują pewne odstępstwa)
  • upływ określonego przepisami okresu czasu

Samoistnym posiadaniem nieruchomości nazywamy stan rzeczy, gdy osoba niebędąca jej prawowitym właścicielem, zachowuje się jak właściciel. Dba o nieruchomość, płaci rachunki, podatki i dopełnia wszelkich formalności, za które zwyczajowo odpowiada właściciel nieruchomości. Samoistne posiadanie nieruchomości musi trwać nie mniej niż 20 lat w przypadku zasiedzenia w dobrej wierze oraz 30 lat w przypadku zasiedzenia w złej wierze. Okres ten musi biec w sposób ciągły, chyba że jego tymczasowe przerwanie nastąpiło z przyczyn obiektywnych i niezależnych od samoistnego właściciela.

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze jest instytucją rzadko spotykaną. Dochodzi do niej wyłącznie wtedy, gdy samoistny właściciel jest przekonany o posiadaniu praw do nieruchomości i miał ku temu podstawy. Z kolei osoba, która traktuje nieruchomość jak swoją własność, może ją zasiedzieć w złej wierze – wówczas do 30 lat przedłuża się okres, po jakim można stwierdzić zasiedzenie nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości – jak dopełnić formalności?

Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi po spełnieniu wszystkich przesłanek – prawa własności przechodzą z poprzedniego właściciela na właściciela samoistnego automatycznie z mocy prawa. Jednak potwierdzeniem tego będzie dopiero orzeczenie sądu po zakończonym postępowaniu nieprocesowym. Nowy właściciel musi udowodnić, że nabył on prawa własności nieruchomości poprzez jej zasiedzenie. Pomoc radcy prawnego jest nieoceniona – pomoże on zebrać materiał dowodowy, a także przygotować do zeznań w sądzie, by udowodnić zasiedzenie nieruchomości lub wręcz przeciwnie – próbę bezprawnego jej zajęcia.

Nowy właściciel nie musi wszczynać postępowania o zasiedzenie nieruchomości, jednak tylko na podstawie orzeczenia sądu możliwe jest założenie księgi wieczystej lub wpisania do już istniejącej nowego właściciela. Orzeczenie sądu będzie także niezbędne, gdy nowy właściciel będzie chciał nieruchomością obracać – sprzedać ją, wydzierżawić lub wynająć, a także by uzyskać pozwolenie na budowę.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
87 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *