Technologie

Jak działają systemy oddymiania?

• Zakładki: 48


W przypadku pożaru jednym z największych zagrożeń jest dym, który bardzo szybko rozprzestrzenia się w zamkniętych pomieszczeniach. W związku z tym instaluje się w nich systemy oddymiania, których celem jest odprowadzanie dymu na zewnątrz. Jak działają? Z czego składają się systemy oddymiania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają systemy oddymiania?

Systemy oddymiania grawitacyjnego zostają mogą zostać uruchomione przy pomocy czujki dymowej, dedykowanego przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. Całym systemem zarządza centrala, która dzięki zastosowanym napędom automatycznie otwiera otwory oddymiające umieszczone w fasadach oraz dachu budynku. To właśnie tędy na zewnątrz odprowadzane są trujące gazy, dym i gorące powietrze, co pozwala udrożnić drogi ewakuacyjne budynku, które mogą dzięki temu należycie spełniać swoją rolę. Zwiększenie wydajności systemów oddymiania następuje poprzez zapewnienie lepszego naturalnego ciągu, co jest możliwe dzięki otwarciu dodatkowych elementów znajdujących się w dolnych częściach budynku. Mogą to być np. skrzydła drzwiowe poprzez które do budynku będzie doprowadzane świeże powietrze. Warto również mieć świadomość, że systemy oddymiania mogą być wykorzystywane także na co dzień, a ich rolą może być wentylacja pomieszczeń.

Z czego składają się systemy oddymiania?

System oddymiania to instalacja, która składa się z wielu elementów. W jego skład mogą wchodzić bowiem:

– centrale oddymiania,

– przyciski oddymiania,

– czujniki dymu,

– systemy napędów,

– okna oddymiające,

– klapy oddymiające,

– kurtyny dymowe.

Warto pamiętać, że wymienione wyżej elementy muszą spełniać odpowiednie normy dopuszczające je do użytku oraz odpowiadać aktualnym przepisom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym należy kupować je jedynie w sprawdzonych miejscach, ponieważ od jakość tego typu urządzeń zależy bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku. Skuteczność działania systemów oddymiania jest również istotna z punktu widzenia rozprzestrzeniania się pożaru, a co za tym idzie efektywności akcji ratowniczej oraz wielkości ewentualnych strat w budynku. W związku z tym ich instalacja jest wymagana przez przepisy w przypadku budynków komercyjnych, czy przemysłowych, a brak tego typu rozwiązań może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Podsumowując należy stwierdzić, że systemy oddymiania to elementy, których instalacja pozwala uratować ludzkie życie w przypadku pożaru. Chcąc nabyć tego typu urządzenia warto zapoznać się z ofertą firmy Solar Polska, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
96 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *